Rysunki techniczne


Izolacja dachu z poszyciem z papy bitumicznej

 • 7.1.1   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.1.2   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 DACH- WPUST DACHOWY
 • 7.1.3   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.1.4   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.1.5   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.1.6   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.1.7   PRZEKRÓJ.PAPA BITUMICZNA-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z blachy ocynkowanej

 • 7.2.1   PRZEKRÓJ.BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.2.2   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 DACH- WPUST DACHOWY
 • 7.2.3   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.2.4   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.2.5   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.2.6   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.2.7   PRZEKRÓJ..BLACHA OCYNK-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z folii PCV lub EPDM

 • 7.3.1   PRZEKRÓJ.PCV/EPDM-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.3.2   PRZEKRÓJ.PCV/EPDM-MasterSeal M 689 DACH- WPUST DACHOWY
 • 7.3.3   PRZEKRÓJ.PCV/EPDM-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.3.4   PRZEKRÓJ.PCV/EPDM-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.3.5   PRZEKRÓJ..PCV/EPDM-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.3.6   PRZEKRÓ.JPCV/EPDM-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.3.7   PRZEKRÓJ.PCV/EPDM-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z piany PU

 • 7.4.1   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.4.2   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 DACH- WPUST DACHOWY
 • 7.4.3   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.4.4   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.4.5   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.4.6   PRZEKRÓJ.PIANA PU-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.4.7   PRZEKRÓJ.PIANA PU-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z wełny mineralnej

 • 7.5.1   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.5.2   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 DACH- WPUST DACHOWY
 • 7.5.3   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.5.4   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.5.5   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.5.6   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.5.7   PRZEKRÓJ.WEŁNA MIN.-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z blachy powlekanej lub malowanej

 • 7.6.1   PRZEKRÓJ.BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.6.2   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 DACH- ODWODNIENIE LINIOWE
 • 7.6.3   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.6.4   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.6.5   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.6.6   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.6.7   PRZEKRÓJ..BLACHA POWLEKANA,MALOWANA-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Izolacja dachu z poszyciem z płyt warstwowych

 • 7.7.1   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 DACH- PODSTAWA ŚWIETLIKA
 • 7.7.2   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 DACH- ODWODNIENIE LINIOWE
 • 7.7.3   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.7.4   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 ŚCIANA ATTYKOWA- NA OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ
 • 7.7.5   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.7.6   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-MasterSeal M 689 DACH- KOMINEK WENTYLACYJNY
 • 7.7.7   PRZEKRÓJ.PŁYTA WARSTWOWA-.MasterSeal M 689 DACH- PRZEGRODA PIONOWA-POD OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej zbiornik wody pitnej

 • 7.8.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 STUDZIENKA MUROWANA
 • 7.8.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.8.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.8.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ-SZNUR
 • 7.8.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.8.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.8.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PITNEJ-MasterSeal M 689 BETON- RURA PCV

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej zbiornik wodyprocesowej

 • 7.9.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 STUDZIENKA MUROWANA
 • 7.9.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.9.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.9.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ-SZNUR
 • 7.9.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.9.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.9.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIK WODY PROCESOWEJ-MasterSeal M 689 ściana zewnętrzna zbiornika

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na budowle hydrotechniczne

 • 7.10.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,BUD.HYDROTECZHNINCZNE-MasterSeal M 689 KANAŁ-DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.10.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,BUD.HYDROTECZHNINCZNE-MasterSeal M 689 DYLATACJ Z BLOKADĄ -SZNUR
 • 7.10.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,BUD.HYDROTECZHNINCZNE-MasterSeal M 689 - DYLATACJA SZEROKA-TAŚMA
 • 7.10.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,BUD.HYDROTECZHNINCZNE-MasterSeal M 689 BETON- RURA STALOWA-OBEJMA
 • 7.10.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,BUD.HYDROTECZHNINCZN-MasterSeal M 689 KANAŁ żelbetowy - zakończenie powłoki na zewnatrz

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na konstrukcje kanału irygacyjnego

 • 7.11.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,KANAŁ IRYGACYJNY-MasterSeal M 689 KANAŁ-DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.11.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,KANAŁ IRYGACYJNY-MasterSeal M 689 DYLATACJ Z BLOKADĄ -SZNUR
 • 7.11.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,KANAŁ IRYGACYJNY-MasterSeal M 689 - DYLATACJA SZEROKA-TAŚMA
 • 7.11.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,KANAŁ IRYGACYJNY-MasterSeal M 689 BETON- RURA STALOWA-OBEJMA
 • 7.11.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,KANAŁ IRYGACYJNY-MasterSeal M 689 KANAŁ żelbetowy-zakończenie powłoki na zewnatrz

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej w zbiorniku oczyszczalni ścieków

 • 7.12.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 KANAŁ-BIERZNIA-ŻELBET
 • 7.12.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.12.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 - DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.12.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 BETON- DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.12.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 DYLATACJA SZEROKA TAŚMA
 • 7.12.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 RURA STALOWA-OBEJMA
 • 7.12.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK,ZBIORNIK OCZYSZCZALNI-MasterSeal M 689 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ZBIORNIKA

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej kolektorów, kanałów i studzienek kanalizacji miejskich

 • 7.13.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 BETON-RURA STALOWA
 • 7.13.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 DEKIEL- STUDZIENKA BETONOWA
 • 7.13.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 SCHODKI STALOWE-KANAŁY
 • 7.13.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA-STROP
 • 7.13.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ-SZNUR
 • 7.13.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ- BETON
 • 7.13.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 BETON- RURA PCV
 • 7.13.8   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – STUDZIENKI,KANAŁY-MasterSeal M 689 STUDZIENKA CEGLANA

Wykonanie polimocznikowej powłoki wodoszczelnej z zbiorniku na wodę do celów p.poż.

 • 7.14.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 STUDZIENKA MUROWANA
 • 7.14.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.14.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.14.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.14.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.14.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIKA WODY CO CELÓW PPOZ -MasterSeal M 689 RURA STALOWA

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na żelbetowe wanny przechwytujące pod zbiornikami na substancje chemiczne

 • 7.15.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.15.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.15.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.15.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.15.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.15.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.15.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA ŻELBETOWA -MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na nasypowe wanny przechwytujące pod zbiornikami na substancje chemiczne

 • 7.17.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA w gruncie -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA
 • 7.17.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA w gruncie -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA-MOCOWANIE
 • 7.17.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WANNA w gruncie -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- WAŁ

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na żelbetowe tace rozładunkowe cystern kolejowych

 • 7.18.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.18.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 WYOBLENIE NAROŻNIKA WEWNĄTRZ
 • 7.18.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.18.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.18.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.18.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – TACA ROZŁADUNKOWA -MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na żelbetowe tace obornikowe

 • 7.19.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.19.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.19.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.19.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.19.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.19.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.19.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –TACA OBORNIKOWA -MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na żelbetowe zbiorniki na płynną gnojownicę

 • 7.20.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.20.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.20.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.20.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.20.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.20.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.20.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –PŁYNNA GNOJOWICA -MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na żelbetowe tace, zbiorniki lub cysterny do produkcji kiszonek

 • 7.21.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.21.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.21.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.21.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.21.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.21.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.21.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KISZONKI -MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej w żelbetowych zbiornikach na biogaz

 • 7.22.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689 RURA STALOWA- BOCZNA
 • 7.22.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689 RURA PCV- BOCZNA
 • 7.22.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK- ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.22.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.22.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.22.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.22.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK BIO GAZ -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej na betonowych komorach do kompostowania odpadów

 • 7.23.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ
 • 7.23.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.23.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.23.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.23.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.23.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST -MasterSeal M 689 RURA STALOWA
 • 7.23.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ZBIORNIK NA KOMPOST-MasterSeal M 689 WPUST W POSADZCE

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej w betonowych nieckach basenów kąpielowych

 • 7.24.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO -MasterSeal M 699 PLAŻA- PRZELEW
 • 7.24.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO -MasterSeal M 699WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.24.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO -MasterSeal M 699 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.24.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO -MasterSeal M 699 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.24.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO-MasterSeal M 699 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.24.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO -MasterSeal M 699 RURA STALOWA- BOCZNA
 • 7.24.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO-MasterSeal M 699 WPUST W POSADZCE
 • 7.24.8   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –NIECKA BASENU KĄPIELOWEGO-MasterSeal M 689 LAMPA-POSADZKA
 • 7.24.9   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –BASEN KĄPIELOWY-PŁYTKI -MasterSeal M 689 DYSZA PERLATORA-POSADZKA

Wykonanie polimocznikowej powłoki zabezpieczającej w żelbetowych zbiornikach hodowlanych

 • 7.25.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689 RURA STALOWA- BOCZNA
 • 7.25.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689 RURA PCV- BOCZNA
 • 7.25.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK- ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689WYOBLENIE NAROŻNIKOWE- WEWNĄTRZ
 • 7.25.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689 DYLATACJA ZWYKŁA
 • 7.25.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689 DYLATACJA Z BLOKADĄ- SZNUR
 • 7.25.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY-MasterSeal M 689 DYLATACJA Z SZEROKĄ TAŚMĄ
 • 7.25.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK –ŻELBE.ZBIORNIK HODOWLANY -MasterSeal M 689 KANAŁ ŻELBETOWY- ZEWNĄTRZ

wykonanie polimocznikowej powłoki wodoszczelnej na włókninie w wykopie gruntowym- zbiornik retencyjny

 • 7.26.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY- zbiornik retencyjny MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA
 • 7.26.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY- zbiornik retencyjny MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA-MOCOWANIE
 • 7.26.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY- zbiornik retencyjny MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- WAŁ
 • 7.26.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY- zbiornik retencyjny MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- RURA STALOWA
 • 7.26.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY- zbiornik retencyjny MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- RURA PCV

Wykonanie polimocznikowej powłoki wodoszczelnej na włókninie technicznej w wykopie gruntowym do hodowli ryb

 • 7.27.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY do hodowli ryb-MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA
 • 7.27.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY do hodowli ryb -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA-MOCOWANIE
 • 7.27.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY do hodowli ryb -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- WAŁ
 • 7.27.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY do hodowli ryb -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- RURA STALOWA
 • 7.27.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – WYKOP GRUNTOWY do hodowli ryb -MasterSeal M 689 GEOWŁÓKNINA- RURA PCV

Wykonanie polimocznikowej jezdnej powłoki wodoszczelnej na płycie parkingu wielostanowiskowego.

 • 7.28.1   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
 • 7.28.2   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 LAMPA PARKINGOWA
 • 7.28.3   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 DYLATACJA SKURCZOWA-CIĘTA
 • 7.28.4   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 wyoblenie przy oddylatowanej posadzce- MasterSeal NP. 474
 • 7.28.5   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 wyoblenie przy oddylatowanej posadzce-MasterSeal 930/933
 • 7.28.6   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 WPUST PARKINGOWY
 • 7.28.7   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 ściana attykowa-pod OBRÓBKĘ
 • 7.28.8   PRZEKRÓJ.POLIMOCZNIK – PŁYTA PARKINGU-MasterSeal M 689 ściana attykowa- na obróbkę