Recenzje


Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

Opiniowana książka jest nieschematycznym ujęciem rozwiązań technicznych związanych z projektowaniem i wykonawstwem nowoczesnych powłok polimocznikowych w budownictwie. Jest wartościową pozycją w przedmiotowej dyscyplinie i stanowi obszerny zbiór wiedzy obejmującej zagadnienia związane z właściwościami materiałów, projektowaniem powłok izolacyjnych oraz technologią ich wykonania. Opracowanie zawiera także liczne przykłady zastosowań powłok polimocznikowych w budownictwie przemysłowym i w obiektach użyteczności publicznej.
Przyswojeniu wiedzy służą umieszczone w obszarze marginesu definicje i wyjaśnienia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru oraz instrukcje użytkowania powłok izolacyjnych.
Książka „Powłoki polimocznikowe w budownictwie” znajdzie zainteresowanie wśród grona pracowników naukowych, projektantów, wykonawców i użytkowników tych powłok z uwagi na zawarty w niej szczegółowy zakres wiedzy technicznej i zawodowej.

Prof. dr. hab. inż. Stanisław Lochyński

Do tej pory brakowało profesjonalnej publikacji dotyczącej nowoczesnej technologii natryskowej powłok polimocznikowych, co znacząco ograniczało ich zastosowanie. Z pomocą przyszedł koncern BASF wydając wartościową książkę na ten temat. Jej autorzy wykazali się doskonałą znajomością interdyscyplinarnego zagadnienia łączącego dwie nauki techniczne: technologię chemiczną i budownictwo. Opracowali dzieło, które można nazwać zarówno poradnikiem, jak i kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznego stosowania powłok polimocznikowych w budownictwie. Nawet czytelnik, który ma jedynie podstawową wiedzę chemiczną, może sobie wyobrazić i zrozumieć dlaczego tego typu materiał ma wysoką odporność, wytrzymałość oraz doskonałą przyczepność.