Powłoki polimocznikowe w budownictwie

Powłoki polimocznikowe w budownictwie


Kompendium wiedzy projektanta, wykonawcy, inwestora i użytkownika

Poprawne stosowanie polimocznika w budownictwie, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa, wymaga szerokiej wiedzy nie tylko o samym polimoczniku, ale także o procesach degradacji materiałów, z którymi ma współpracować, i czynnikach wywołujących te procesy. Konieczna jest też wiedza, o właściwościach materiałów pomocniczych, które stosowane wspólnie z polimocznikiem muszą swoimi właściwościami wzajemnie się uzupełniać.

Specjaliści o książce

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński

Opiniowana książka jest nieschematycznym ujęciem rozwiązań technicznych związanych z projektowaniem i wykonawstwem nowoczesnych powłok polimocznikowych w budownictwie. Jest wartościową pozycją w przedmiotowej dyscyplinie i stanowi obszerny zbiór wiedzy ...

Czytaj więcej
Prof. dr. hab. inż. Stanisław Lochyński

Prof. dr. hab. inż. Stanisław Lochyński

Do tej pory brakowało profesjonalnej publikacji dotyczącej nowoczesnej technologii natryskowej powłok polimocznikowych, co znacząco ograniczało ich zastosowanie. Z pomocą przyszedł koncern BASF wydając wartościową książkę na ten temat ...

Czytaj więcej